Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Σενάριο Διδασκαλίας στη Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Αλέκα Γιαννούλα

Τάξη: Α΄ Γυμνασίου

Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία

ΕΝΟΤΗΤΑ: Νίκος Καζαντζάκης «Νέα παιδαγωγική»

Διαθεματικό εύρος: Πληροφορική, Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Εικαστικά?

Απαιτούμενος χρόνος: 3 διδακτικές ώρες

Ιδέα Σεναρίου

Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου με τη βοήθεια των ΤΠΕ να αντλήσουν πληροφορίες για τη ζωή του Ν. Καζαντζάκη, το συγγραφικό του έργο, την εποχή του και τα λογοτεχνικά ρεύματα με τα οποία ήρθε σε επαφή

Στόχοι

Γνωστικοί

να γνωρίσουν οι μαθητές μορφές της παλαιότερης σχολικής ζωής και να εκφράσουν τις απόψεις τους γύρω από άλλες παιδαγωγικές μεθόδους

να ανακαλέσουν στη μνήμη τους την πρώτη τους μέρα στο σχολείο και με βάση αυτή τη μνήμη να εξοικειωθούν με την παραγωγή γραπτού λόγου

να έρθουν σε επαφή με τη ζωή και το έργο του Ν. Καζαντζάκη

να αντιληφθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσας του Ν. Καζαντζάκη

να εξασκηθούν στην ανάγνωση κειμένου

Παιδαγωγικοί

να μάθουν οι μαθητές να εργάζονται στα πλαίσια μιας ομάδας

να εξασκηθούν στη διερευνητική και συνεργατική μάθηση

να αναπτύξουν την αφαιρετική-κριτική ικανότητα

να αποκτήσουν την εμπειρία της βιωματικής διαδικασίας μάθησης

να επιδείξουν υπευθυνότητα

Τεχνολογικοί

να πλοηγηθούν στον παγκόσμιο ιστό με δεδομένο κριτήριο αναζήτησης

να αποκτήσουν εμπειρία στην αποτίμηση και επιλογή πληροφοριών

να ασκηθούν στον Επεξεργαστή Κειμένου και στην παραγωγή πολυμεσικού κειμένου

να εξοικειωθούν με την αντιγραφή και επεξεργασία εικόνων

Απαραίτητα Υλικά – Μέσα

Τετράδιο σημειώσεων

Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο

Επεξεργαστής κειμένου

Φυλλομετρητής

Σχολικό εγχειρίδιο

Πορεία διδασκαλίας

ΑΦΟΡΜΗΣΗ (παρουσίαση εικόνων από παλαιότερες μορφές σχολικής ζωής σε πρόγραμμα παρουσίασης και ηχητικό ντοκουμέντο με ανάγνωση του κειμένου)

διδακτική ώρα (στην αίθουσα διδασκαλίας)

Οι μαθητές αρχικά εργάζονται ως τάξη και αποδίδουν προφορικά περιληπτικά το περιεχόμενο του αποσπάσματος, χωρίζουν το κείμενο σε ενότητες και απαντούν σε ερωτήσεις κατανόησης περιεχομένου. Η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να παρατηρήσουν τη γλώσσα και το ύφος του συγγραφέα. Τέλος ζητάει βιώματα οικεία στους μαθητές από την ατομική τους εμπειρία και τους αναθέτει ως εργασία την παραγωγή γραπτού λόγου (μιας παραγράφου) με βάση την εμπειρία αυτή.

Η εκπαιδευτικός προτείνει στους μαθητές την επόμενη διδακτική ώρα να χωριστούν σε ομάδες, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη ζωή και το έργο του Ν. Καζαντζάκη με τη βοήθεια του παγκόσμιου ιστού και της σχολικής βιβλιοθήκης.

2η διδακτική ώρα (στο εργαστήριο της πληροφορικής)

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες. Οι ομάδες συγκροτούνται από την εκπαιδευτικό και καθεμιά αποτελείται από 3 άτομα. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία στο πλαίσιο της ομάδας να κατανείμουν εργασίες και ρόλους, διαδικασία κατά την οποία λαμβάνουν χώρα αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της ομάδας, ανταλλαγές γνώσεων και απόψεων. Επίσης έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν, να κρίνουν και να (επι)κοινωνήσουν.

Σε κάθε ομάδα η εκπαιδευτικός μοιράζει φύλλα εργασίας με σαφείς οδηγίες και τις κατάλληλες διευθύνσεις στο διαδίκτυο.

3η διδακτική ώρα (στην αίθουσα διδασκαλίας)

Τα θρανία ενώνονται όλα μαζί στο κέντρο της αίθουσας για να διευκολυνθούν οι μαθητές στην εργασία τους.

Με την παρότρυνση και τη βοήθεια της εκπαιδευτικού οι μαθητές συνεργάζονται για την παραγωγή ενός ενιαίου κειμένου που θα περιέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη ζωή και το έργο του Ν. Καζαντζάκη και οι ίδιοι επιλέγουν ποιος θα παρουσιάσει την εργασία.

Στο τέλος γίνεται ανάγνωση του κειμένου από τους ίδιους τους μαθητές.

ΚΟΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1η Διδακτική ώρα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εργασία

1. Να μπείτε στον παγκόσμιο ιστό και να βρείτε και να αντιγράψετε φωτογραφίες του Ν. Καζαντζάκη

2.Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο και να καταγράψετε πληροφορίες για τη ζωή του Ν. Καζαντζάκη στις διευθύνσεις:

http://el.wikipedia.org/wiki/ΝίκοςΚαζαντζάκης

www.Kazantzakis-museum.gr

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 2η

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εργασία

Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο και να καταγράψετε τα έργα του Ν. Καζαντζάκη στις διευθύνσεις:

http://el.wikipedia.org/wiki/ΝίκοςΚαζαντζάκης

www.histirical-museum.gr

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ 3η

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εργασία

Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο πληροφορίες για την εποχή του Ν. Καζαντζάκη και τις επιδράσεις που δέχτηκε και να τις καταγράψετε από τις διευθύνσεις:

http://el.wikipedia.org/wiki/ΝίκοςΚαζαντζάκης

www.Kazantzakis-museum.gr

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..