Τετάρτη, 14 Απριλίου 2010

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Αλέκα ΓιαννούλαΤάξη: Α΄ Γυμνασίου
Εφαρμογή στους 8 μαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου Νεράιδας.

Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
ΕΝΟΤΗΤΑ: Νίκος Καζαντζάκης «Νέα παιδαγωγική»

Διαθεματικό εύρος: Πληροφορική, Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Εικαστικά

Απαιτούμενος χρόνος: 4 διδακτικές ώρες

Ιδέα Σεναρίου
Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου να έρθουν σε επαφή με το έργο του Ν. Καζαντζάκη και με τη βοήθεια των ΤΠΕ να αντλήσουν πληροφορίες για τη ζωή του Ν. Καζαντζάκη, το συγγραφικό του έργο, την εποχή του και τα λογοτεχνικά ρεύματα από τα οποία επηρεάστηκε.

Στόχοι

Γνωστικοί
• να γνωρίσουν οι μαθητές παλαιότερες μορφές σχολικής ζωής και να εκφράσουν τις απόψεις τους γύρω από άλλες παιδαγωγικές μεθόδους
• να έρθουν σε επαφή με τη ζωή και το έργο του Ν. Καζαντζάκη
• να αντιληφθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσας του Ν. Καζαντζάκη
• να ανακαλέσουν στη μνήμη τους την πρώτη τους μέρα στο σχολείο και με βάση αυτή τη μνήμη να εξοικειωθούν με την παραγωγή γραπτού λόγου
• να εξασκηθούν στην ανάγνωση κειμένου

Παιδαγωγικοί
• να μάθουν οι μαθητές να εργάζονται στα πλαίσια μιας ομάδας
• να εξασκηθούν στη διερευνητική και συνεργατική μάθηση
• να αναπτύξουν την αφαιρετική-κριτική ικανότητα
• να αποκτήσουν την εμπειρία της βιωματικής διαδικασίας μάθησης
• να επιδείξουν υπευθυνότητα

Τεχνολογικοί
• να πλοηγηθούν στον παγκόσμιο ιστό με δεδομένο κριτήριο αναζήτησης
• να αποκτήσουν εμπειρία στην αποτίμηση και επιλογή πληροφοριών
• να χρησιμοποιήσουν τον Επεξεργαστή Κειμένου και να ασκηθούν στη δημιουργία πολυμεσικού κειμένου
• να εξοικειωθούν με την αντιγραφή εικόνων
Απαραίτητα Υλικά – Μέσα

• Τετράδιο σημειώσεων
• Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο
• Επεξεργαστής Κειμένου
• Σχολικό εγχειρίδιο

Προϋποθέσεις

Βασικές γνώσεις χειρισμού φυλλομετρητή και επεξεργασίας κειμένου.Πορεία διδασκαλίας
ΑΦΟΡΜΗΣΗ (Παρουσίαση κειμένου από ηχητικό ντοκουμέντο και παρουσίαση με Power Point φωτογραφιών παλαιότερων μορφών σχολικής ζωής)

Η εκπαιδευτικός προτείνει στους μαθητές για τις επόμενες ώρες να χωριστούν σε ομάδες, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη ζωή και το έργο του Ν. Καζαντζάκη με τη βοήθεια του παγκόσμιου ιστού και της σχολικής βιβλιοθήκης.


1η διδακτική ώρα (στο εργαστήριο της πληροφορικής)

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες. Οι ομάδες συγκροτούνται από την εκπαιδευτικό και καθεμιά αποτελείται από 3 άτομα. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία στο πλαίσιο της ομάδας να κατανείμουν εργασίες και ρόλους, διαδικασία κατά την οποία λαμβάνουν χώρα αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της ομάδας, ανταλλαγές γνώσεων και απόψεων. Επίσης έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν, να κρίνουν και να (επι)κοινωνήσουν.
Σε κάθε ομάδα η εκπαιδευτικός μοιράζει φύλλα εργασίας με σαφείς οδηγίες και τις κατάλληλες διευθύνσεις στο διαδίκτυο.

2η διδακτική ώρα (στο εργαστήριο της πληροφορικής)

Οι μαθητές παρουσιάζουν ανά ομάδα την εργασία τους στους συμμαθητές τους. Η πρώτη ομάδα αναφέρθηκε στη ζωή του Ν. Καζαντζάκη και παρουσίασε φωτογραφίες του συγγραφέα. Η δεύτερη ομάδα έκανε λόγο για το συγγραφικό του έργο και η τρίτη για την εποχή και τις επιδράσεις που δέχτηκε.

Μετά την παρουσίαση όλων των εργασιών οι μαθητές εξέφρασαν τα συναισθήματα και τις εντυπώσεις τους από την όλη δραστηριότητα: δήλωσαν ευχαριστημένοι από την εμπειρία που είχαν στο εργαστήριο της Πληροφορικής και διασκέδασαν με τη δημιουργία δικού τους κειμένου.

3η διδακτική ώρα (στο εργαστήριο πληροφορικής)

Οι μαθητές, αφού διαβάσουν μόνοι τους το απόσπασμα, αποδίδουν περιληπτικά το περιεχόμενό του, χωρίζουν το κείμενο σε ενότητες και απαντούν προφορικά σε ερωτήσεις κατανόησης περιεχομένου. Η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να παρατηρήσουν τη γλώσσα και το ύφος του συγγραφέα. Τέλος ζητάει βιώματα οικεία στους μαθητές από την ατομική τους εμπειρία και τους αναθέτει ως εργασία την παραγωγή γραπτού λόγου (μιας παραγράφου) με βάση την εμπειρία αυτή.


4η διδακτική ώρα (στο εργαστήριο πληροφορικής)
Οι μαθητές εργάζονται πάλι σε ομάδες. Οι ομάδες συγκροτούνται με βάση την επιθυμία των μαθητών και καθεμιά αποτελείται από 2 ή 3 άτομα.
Η εκπαιδευτικός μοιράζει φύλλα εργασίας με στόχο τη δραματοποίηση του κειμένου.

1η διδακτική ώρα
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ 1η


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εργασία
1. Να μπείτε στον παγκόσμιο ιστό και να αντιγράψετε φωτογραφίες του Ν. Καζαντζάκη
2.Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο και να καταγράψετε πληροφορίες σε ένα κείμενο 10 σειρών για τη ζωή του Ν. Καζαντζάκη στις διευθύνσεις:
http://el.wikipedia.org/wiki/ΝίκοςΚαζαντζάκης
www.Kazantzakis-museum.gr

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΝα αξιολογήσετε τις εργασίες των συμμαθητών σας με κριτήριο:


• την επιλογή των πληροφοριών

• τη σύνταξη του κειμένου

• την επάρκεια των πληροφοριών

• την ευρηματικότητα και τη δημιουργικότητα
Κριτήρια αξιολόγησης Βαθμολογία
Επιλογή πληροφοριών
Σύνταξη κειμένου
Επάρκεια κειμένου
Ευρηματικότητα

1η διδακτική ώρα
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ 2η


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εργασία

Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο και να καταγράψετε τα έργα του Ν. Καζαντζάκη στις διευθύνσεις:
http://el.wikipedia.org/wiki/ΝίκοςΚαζαντζάκης
www.historical-museum.gr

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1η διδακτική ώρα
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ 3η

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εργασία


Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο πληροφορίες για την εποχή του Ν. Καζαντζάκη και τις επιδράσεις που δέχτηκε και να τις καταγράψετε σε δύο παραγράφους από τις διευθύνσεις:
http://el.wikipedia.org/wiki/ΝίκοςΚαζαντζάκης
www.Kazantzakis-museum.gr


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3η διδακτική ώρα
ΚΟΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Εργασία

1. Να υπογραμμίσετε στο κείμενο λέξεις που ανήκουν στο κρητικό ιδίωμα.

2. Να ανακαλέσετε στη μνήμη σας την εμπειρία σας από την πρώτη σας ημέρα στο Δημοτικό Σχολείο και να γράψετε στο Word μια παράγραφο για να αφηγηθείτε αυτήν την εμπειρία.4η διδακτική ώρα
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ:
Εργασία
Να δημιουργήσετε το δικό σας διάλογο ανάμεσα στο μαθητή και το διευθυντή.

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Αλέκα ΓιαννούλαΤάξη: Α΄ Γυμνασίου
Εφαρμογή στους 8 μαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου Νεράιδας.

Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
ΕΝΟΤΗΤΑ: Νίκος Καζαντζάκης «Νέα παιδαγωγική»

Διαθεματικό εύρος: Πληροφορική, Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Εικαστικά

Απαιτούμενος χρόνος: 4 διδακτικές ώρες

Ιδέα Σεναρίου
Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου να έρθουν σε επαφή με το έργο του Ν. Καζαντζάκη και με τη βοήθεια των ΤΠΕ να αντλήσουν πληροφορίες για τη ζωή του Ν. Καζαντζάκη, το συγγραφικό του έργο, την εποχή του και τα λογοτεχνικά ρεύματα από τα οποία επηρεάστηκε.

Στόχοι

Γνωστικοί
• να γνωρίσουν οι μαθητές παλαιότερες μορφές σχολικής ζωής και να εκφράσουν τις απόψεις τους γύρω από άλλες παιδαγωγικές μεθόδους
• να έρθουν σε επαφή με τη ζωή και το έργο του Ν. Καζαντζάκη
• να αντιληφθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσας του Ν. Καζαντζάκη
• να ανακαλέσουν στη μνήμη τους την πρώτη τους μέρα στο σχολείο και με βάση αυτή τη μνήμη να εξοικειωθούν με την παραγωγή γραπτού λόγου
• να εξασκηθούν στην ανάγνωση κειμένου

Παιδαγωγικοί
• να μάθουν οι μαθητές να εργάζονται στα πλαίσια μιας ομάδας
• να εξασκηθούν στη διερευνητική και συνεργατική μάθηση
• να αναπτύξουν την αφαιρετική-κριτική ικανότητα
• να αποκτήσουν την εμπειρία της βιωματικής διαδικασίας μάθησης
• να επιδείξουν υπευθυνότητα

Τεχνολογικοί
• να πλοηγηθούν στον παγκόσμιο ιστό με δεδομένο κριτήριο αναζήτησης
• να αποκτήσουν εμπειρία στην αποτίμηση και επιλογή πληροφοριών
• να χρησιμοποιήσουν τον Επεξεργαστή Κειμένου και να ασκηθούν στη δημιουργία πολυμεσικού κειμένου
• να εξοικειωθούν με την αντιγραφή εικόνων
Απαραίτητα Υλικά – Μέσα

• Τετράδιο σημειώσεων
• Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο
• Επεξεργαστής Κειμένου
• Σχολικό εγχειρίδιο

Προϋποθέσεις

Βασικές γνώσεις χειρισμού φυλλομετρητή και επεξεργασίας κειμένου.Πορεία διδασκαλίας
ΑΦΟΡΜΗΣΗ (Παρουσίαση κειμένου από ηχητικό ντοκουμέντο και παρουσίαση με Power Point φωτογραφιών παλαιότερων μορφών σχολικής ζωής)

Η εκπαιδευτικός προτείνει στους μαθητές για τις επόμενες ώρες να χωριστούν σε ομάδες, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη ζωή και το έργο του Ν. Καζαντζάκη με τη βοήθεια του παγκόσμιου ιστού και της σχολικής βιβλιοθήκης.


1η διδακτική ώρα (στο εργαστήριο της πληροφορικής)

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες. Οι ομάδες συγκροτούνται από την εκπαιδευτικό και καθεμιά αποτελείται από 3 άτομα. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία στο πλαίσιο της ομάδας να κατανείμουν εργασίες και ρόλους, διαδικασία κατά την οποία λαμβάνουν χώρα αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της ομάδας, ανταλλαγές γνώσεων και απόψεων. Επίσης έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν, να κρίνουν και να (επι)κοινωνήσουν.
Σε κάθε ομάδα η εκπαιδευτικός μοιράζει φύλλα εργασίας με σαφείς οδηγίες και τις κατάλληλες διευθύνσεις στο διαδίκτυο.

2η διδακτική ώρα (στο εργαστήριο της πληροφορικής)

Οι μαθητές παρουσιάζουν ανά ομάδα την εργασία τους στους συμμαθητές τους. Η πρώτη ομάδα αναφέρθηκε στη ζωή του Ν. Καζαντζάκη και παρουσίασε φωτογραφίες του συγγραφέα. Η δεύτερη ομάδα έκανε λόγο για το συγγραφικό του έργο και η τρίτη για την εποχή και τις επιδράσεις που δέχτηκε.

Μετά την παρουσίαση όλων των εργασιών οι μαθητές εξέφρασαν τα συναισθήματα και τις εντυπώσεις τους από την όλη δραστηριότητα: δήλωσαν ευχαριστημένοι από την εμπειρία που είχαν στο εργαστήριο της Πληροφορικής και διασκέδασαν με τη δημιουργία δικού τους κειμένου.

3η διδακτική ώρα (στο εργαστήριο πληροφορικής)

Οι μαθητές, αφού διαβάσουν μόνοι τους το απόσπασμα, αποδίδουν περιληπτικά το περιεχόμενό του, χωρίζουν το κείμενο σε ενότητες και απαντούν προφορικά σε ερωτήσεις κατανόησης περιεχομένου. Η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να παρατηρήσουν τη γλώσσα και το ύφος του συγγραφέα. Τέλος ζητάει βιώματα οικεία στους μαθητές από την ατομική τους εμπειρία και τους αναθέτει ως εργασία την παραγωγή γραπτού λόγου (μιας παραγράφου) με βάση την εμπειρία αυτή.


4η διδακτική ώρα (στο εργαστήριο πληροφορικής)
Οι μαθητές εργάζονται πάλι σε ομάδες. Οι ομάδες συγκροτούνται με βάση την επιθυμία των μαθητών και καθεμιά αποτελείται από 2 ή 3 άτομα.
Η εκπαιδευτικός μοιράζει φύλλα εργασίας με στόχο τη δραματοποίηση του κειμένου.

1η διδακτική ώρα
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ 1η


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εργασία
1. Να μπείτε στον παγκόσμιο ιστό και να αντιγράψετε φωτογραφίες του Ν. Καζαντζάκη
2.Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο και να καταγράψετε πληροφορίες σε ένα κείμενο 10 σειρών για τη ζωή του Ν. Καζαντζάκη στις διευθύνσεις:
http://el.wikipedia.org/wiki/ΝίκοςΚαζαντζάκης
www.Kazantzakis-museum.gr

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΝα αξιολογήσετε τις εργασίες των συμμαθητών σας με κριτήριο:


• την επιλογή των πληροφοριών

• τη σύνταξη του κειμένου

• την επάρκεια των πληροφοριών

• την ευρηματικότητα και τη δημιουργικότητα
Κριτήρια αξιολόγησης Βαθμολογία
Επιλογή πληροφοριών
Σύνταξη κειμένου
Επάρκεια κειμένου
Ευρηματικότητα

1η διδακτική ώρα
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ 2η


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εργασία

Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο και να καταγράψετε τα έργα του Ν. Καζαντζάκη στις διευθύνσεις:
http://el.wikipedia.org/wiki/ΝίκοςΚαζαντζάκης
www.historical-museum.gr

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1η διδακτική ώρα
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ 3η

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εργασία


Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο πληροφορίες για την εποχή του Ν. Καζαντζάκη και τις επιδράσεις που δέχτηκε και να τις καταγράψετε σε δύο παραγράφους από τις διευθύνσεις:
http://el.wikipedia.org/wiki/ΝίκοςΚαζαντζάκης
www.Kazantzakis-museum.gr


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3η διδακτική ώρα
ΚΟΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Εργασία

1. Να υπογραμμίσετε στο κείμενο λέξεις που ανήκουν στο κρητικό ιδίωμα.

2. Να ανακαλέσετε στη μνήμη σας την εμπειρία σας από την πρώτη σας ημέρα στο Δημοτικό Σχολείο και να γράψετε στο Word μια παράγραφο για να αφηγηθείτε αυτήν την εμπειρία.4η διδακτική ώρα
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ:
Εργασία
Να δημιουργήσετε το δικό σας διάλογο ανάμεσα στο μαθητή και το διευθυντή.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ


ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Αλέκα ΓιαννούλαΤάξη: Α΄ Γυμνασίου
Εφαρμογή στους 8 μαθητές της Α΄ τάξης του Γυμνασίου Νεράιδας.

Διδακτικό αντικείμενο: Νεοελληνική Λογοτεχνία
ΕΝΟΤΗΤΑ: Νίκος Καζαντζάκης «Νέα παιδαγωγική»

Διαθεματικό εύρος: Πληροφορική, Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Εικαστικά

Απαιτούμενος χρόνος: 4 διδακτικές ώρες

Ιδέα Σεναρίου
Οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου να έρθουν σε επαφή με το έργο του Ν. Καζαντζάκη και με τη βοήθεια των ΤΠΕ να αντλήσουν πληροφορίες για τη ζωή του Ν. Καζαντζάκη, το συγγραφικό του έργο, την εποχή του και τα λογοτεχνικά ρεύματα από τα οποία επηρεάστηκε.

Στόχοι

Γνωστικοί
• να γνωρίσουν οι μαθητές παλαιότερες μορφές σχολικής ζωής και να εκφράσουν τις απόψεις τους γύρω από άλλες παιδαγωγικές μεθόδους
• να έρθουν σε επαφή με τη ζωή και το έργο του Ν. Καζαντζάκη
• να αντιληφθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γλώσσας του Ν. Καζαντζάκη
• να ανακαλέσουν στη μνήμη τους την πρώτη τους μέρα στο σχολείο και με βάση αυτή τη μνήμη να εξοικειωθούν με την παραγωγή γραπτού λόγου
• να εξασκηθούν στην ανάγνωση κειμένου

Παιδαγωγικοί
• να μάθουν οι μαθητές να εργάζονται στα πλαίσια μιας ομάδας
• να εξασκηθούν στη διερευνητική και συνεργατική μάθηση
• να αναπτύξουν την αφαιρετική-κριτική ικανότητα
• να αποκτήσουν την εμπειρία της βιωματικής διαδικασίας μάθησης
• να επιδείξουν υπευθυνότητα

Τεχνολογικοί
• να πλοηγηθούν στον παγκόσμιο ιστό με δεδομένο κριτήριο αναζήτησης
• να αποκτήσουν εμπειρία στην αποτίμηση και επιλογή πληροφοριών
• να χρησιμοποιήσουν τον Επεξεργαστή Κειμένου και να ασκηθούν στη δημιουργία πολυμεσικού κειμένου
• να εξοικειωθούν με την αντιγραφή εικόνων
Απαραίτητα Υλικά – Μέσα

• Τετράδιο σημειώσεων
• Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο
• Επεξεργαστής Κειμένου
• Σχολικό εγχειρίδιο

Προϋποθέσεις

Βασικές γνώσεις χειρισμού φυλλομετρητή και επεξεργασίας κειμένου.Πορεία διδασκαλίας
ΑΦΟΡΜΗΣΗ (Παρουσίαση κειμένου από ηχητικό ντοκουμέντο και παρουσίαση με Power Point φωτογραφιών παλαιότερων μορφών σχολικής ζωής)

Η εκπαιδευτικός προτείνει στους μαθητές για τις επόμενες ώρες να χωριστούν σε ομάδες, με στόχο τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη ζωή και το έργο του Ν. Καζαντζάκη με τη βοήθεια του παγκόσμιου ιστού και της σχολικής βιβλιοθήκης.


1η διδακτική ώρα (στο εργαστήριο της πληροφορικής)

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες. Οι ομάδες συγκροτούνται από την εκπαιδευτικό και καθεμιά αποτελείται από 3 άτομα. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία στο πλαίσιο της ομάδας να κατανείμουν εργασίες και ρόλους, διαδικασία κατά την οποία λαμβάνουν χώρα αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών της ομάδας, ανταλλαγές γνώσεων και απόψεων. Επίσης έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν, να κρίνουν και να (επι)κοινωνήσουν.
Σε κάθε ομάδα η εκπαιδευτικός μοιράζει φύλλα εργασίας με σαφείς οδηγίες και τις κατάλληλες διευθύνσεις στο διαδίκτυο.

2η διδακτική ώρα (στο εργαστήριο της πληροφορικής)

Οι μαθητές παρουσιάζουν ανά ομάδα την εργασία τους στους συμμαθητές τους. Η πρώτη ομάδα αναφέρθηκε στη ζωή του Ν. Καζαντζάκη και παρουσίασε φωτογραφίες του συγγραφέα. Η δεύτερη ομάδα έκανε λόγο για το συγγραφικό του έργο και η τρίτη για την εποχή και τις επιδράσεις που δέχτηκε.

Μετά την παρουσίαση όλων των εργασιών οι μαθητές εξέφρασαν τα συναισθήματα και τις εντυπώσεις τους από την όλη δραστηριότητα: δήλωσαν ευχαριστημένοι από την εμπειρία που είχαν στο εργαστήριο της Πληροφορικής και διασκέδασαν με τη δημιουργία δικού τους κειμένου.

3η διδακτική ώρα (στο εργαστήριο πληροφορικής)

Οι μαθητές, αφού διαβάσουν μόνοι τους το απόσπασμα, αποδίδουν περιληπτικά το περιεχόμενό του, χωρίζουν το κείμενο σε ενότητες και απαντούν προφορικά σε ερωτήσεις κατανόησης περιεχομένου. Η εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να παρατηρήσουν τη γλώσσα και το ύφος του συγγραφέα. Τέλος ζητάει βιώματα οικεία στους μαθητές από την ατομική τους εμπειρία και τους αναθέτει ως εργασία την παραγωγή γραπτού λόγου (μιας παραγράφου) με βάση την εμπειρία αυτή.


4η διδακτική ώρα (στο εργαστήριο πληροφορικής)
Οι μαθητές εργάζονται πάλι σε ομάδες. Οι ομάδες συγκροτούνται με βάση την επιθυμία των μαθητών και καθεμιά αποτελείται από 2 ή 3 άτομα.
Η εκπαιδευτικός μοιράζει φύλλα εργασίας με στόχο τη δραματοποίηση του κειμένου.

1η διδακτική ώρα
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ 1η


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εργασία
1. Να μπείτε στον παγκόσμιο ιστό και να αντιγράψετε φωτογραφίες του Ν. Καζαντζάκη
2.Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο και να καταγράψετε πληροφορίες σε ένα κείμενο 10 σειρών για τη ζωή του Ν. Καζαντζάκη στις διευθύνσεις:
http://el.wikipedia.org/wiki/ΝίκοςΚαζαντζάκης
www.Kazantzakis-museum.gr

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΝα αξιολογήσετε τις εργασίες των συμμαθητών σας με κριτήριο:


• την επιλογή των πληροφοριών

• τη σύνταξη του κειμένου

• την επάρκεια των πληροφοριών

• την ευρηματικότητα και τη δημιουργικότητα
Κριτήρια αξιολόγησης Βαθμολογία
Επιλογή πληροφοριών
Σύνταξη κειμένου
Επάρκεια κειμένου
Ευρηματικότητα

1η διδακτική ώρα
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ 2η


ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εργασία

Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο και να καταγράψετε τα έργα του Ν. Καζαντζάκη στις διευθύνσεις:
http://el.wikipedia.org/wiki/ΝίκοςΚαζαντζάκης
www.historical-museum.gr

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1η διδακτική ώρα
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ 3η

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ: .……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Εργασία


Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο πληροφορίες για την εποχή του Ν. Καζαντζάκη και τις επιδράσεις που δέχτηκε και να τις καταγράψετε σε δύο παραγράφους από τις διευθύνσεις:
http://el.wikipedia.org/wiki/ΝίκοςΚαζαντζάκης
www.Kazantzakis-museum.gr


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3η διδακτική ώρα
ΚΟΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

Εργασία

1. Να υπογραμμίσετε στο κείμενο λέξεις που ανήκουν στο κρητικό ιδίωμα.

2. Να ανακαλέσετε στη μνήμη σας την εμπειρία σας από την πρώτη σας ημέρα στο Δημοτικό Σχολείο και να γράψετε στο Word μια παράγραφο για να αφηγηθείτε αυτήν την εμπειρία.4η διδακτική ώρα
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ:
Εργασία
Να δημιουργήσετε το δικό σας διάλογο ανάμεσα στο μαθητή και το διευθυντή.

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010